BOPLA

- kućišta za elektroniku (plastična i aluminijumska) - folijske tastature Katalog 27,7MB (preuzimanje)

COMUS

- solid-state releji - reed releji - reed prekidači - modularni/SMD reed prekidači - magneti - potenciometri Katalog 2,7MB(preuzimanje)

JUNIOR

- hladnjaci za poluprovodnike

GRUNER

- bistabilni releji - servo motori Brošura 1,2MB (releji) Brošura 1,1MB (servo motori)

PIC

- reed senzori - senzori nivoa - magneti - reed prekidači - prekidači nivoa Katalog 2MB (preuzimanje)

BSB POWER

- industrijske baterije
- AGM baterije
- heavy duty baterije
- hybrid gel baterije

IXYS Integrated Circuits Division (ex Clare)

- poluprovodnički releji
- optokapleri
- OptoMOS solid-state releji

Katalog 15,6MB (stranice 101-106)

IXYS Corporation

- energetske diode
- Schottky diode
- ispravljačke diode
- FRED diode
- IGBT moduli
- MOSFET tranzistori
- ispravljački mostovi
- tiristori
- integrisana kola (IC)
- mikrokontroleri

Katalog 15,6MB (stranice 1-100)

IXYS UK Westcode

- tiristori velikih snaga
- diode velikih snaga
- moduli (tiristorski)
- moduli (diodni)
- moduli (tiristor/dioda)
- GTO tiristori
- press-pack IGBTs
- brzi i ultrabrzi osigurači
Katalog 15,6MB (stranice 107-156)

EPCOS

- prenaponski odvodnici
- varistori, NTC i SMD otpornici
- kondenzatori
- feriti

- senzori
Katalog 2,9MB (preuzimanje)

GEYER ELECTRONIC

- kristali kvarca - oscilatori - filteri - rezonatori - baterije

CLAMPCO SISTEMI

- signalne svetiljke (sa upravljačkim sistemima opciono) Aplikacije: * industrijski dimnjaci * telekomunikacioni stubovi * dalekovodi * aerodromi i heliodromi Prezentacija 3MB

MORNINGSTAR

- regulatori punjenja akumulatora
- solarni regulatori punjenja
Katalog 1,7MB (preuzimanje)