Uputstvo za instalaciju.pdf

Instalacija G okvira (video)
Instalacija B 6x1 okvira (video)
Instalacija RS okvira (video)
Instalacija EzEntry seta (video)
ROXTEC instalaciona animacija (video)

Roxtec Transit Designer (video)
Roxtec Transit Designer (pristup aplikaciji)

Ulazi kablova u prostor, odnosno prolazi kablova kroz otvore predstavljaju problem, jer je često potrebno osigurati vodonepropusnost, plinonepropusnost, potpunu zaštitu od prašine, glodara itd.
ROXTEC-ov modularni sistem kablovskih prolaza rešava sve navedene probleme. Montaža je jednostavna i omogućava brzu i jednostavnu nadogradnju.

Primena ROXTEC-ovih modula je karakteristična za oblasti telekomunikacija, energetike, građevinarstva itd.U telekomunikacijama, ROXTEC je postavio standard koji koriste operateri mobilne telefonije. Najčešća primena je na telekomunikacionim kontejnerima i rooftop-ovima, gde se zbog potreba za konstantnim temperaturama u prostoru zahteva potpuno zaptivanje otvora kroz koji prolaze kablovi.


 

 

Osnovu ROXTEC-ovog sistema čine moduli koji se sastoje od dve polovine (slika ispod).


Kako se koristi ROXTEC-ov sistem?

Za prvu ugradnju, potrebno je izbušiti otvor (ukoliko ga već nema) prema merama odabranog okvira. Okvir može biti od galvaniziranog čelika (ugradnja u betonski zid, ciglu, itd.) ili plastični (za tzv. "lagane" zidove: plexiglas, gips-ploče, staklo).
Okviri mogu biti nerastavljivi ili rastavljivi, po potrebi.
Moduli su proizvedeni od gume a središnji deo se sastoji od tankih gumenih listića (slika iznad).

Skidanjem listića (koji su presovani a ne lepljeni) postiže se željeni prečnik kabla. Činjenica da se jedan tip modula može koristiti za kablove različitih spoljašnjih prečnika, čini sistem veoma fleksibilnim i jednostavnim. Drugi važan dio sistema je pritiskajuća jedinica, odnosno klin (slika ispod) pomoću kojeg se vrši kompresija i postiže potpuno zaptivanje.
 

Rastavljiv okvir se koristi kada su kablovi već položeni kroz otvor, tj. kada se vrši rekonstrukcija postojeće lokacije. U tom slučaju se može izvršiti ugradnja oko već postojećih kablova. Nakon što se okvir učvrsti, provuku se kablovi kroz otvor. Svaki kabal se postavi u odabrani modul. Moduli se slažu red po red. Nakon svakog reda postavlja se nivelaciona pločica.

Kada se postave svi moduli, klin se ugura i pritezanjem vijaka postiže se potpuno zaptivanje. Kod okruglih okvira dovoljno je izbušiti rupu, provući kabal ili postaviti cev, prvu polovinu okvira, nakon toga drugu, zategnuti vijke i time osigurati nepropusnost.

U slučaju interesovanja možemo da organizujemo prezentaciju i pokažemo načine vršenja instalacija.
Navedena uputstva i informacije možete proveriti i u katalogu, koji vam možemo dostaviti, kao i za sve ostale proizvode za koje ste zainteresovani.

Klin u sebi ima dva vijka koji na sebi imaju levi i desni navoj. Okretanjem vijka klin se širi po visini i pritiska module i tako postiže potpuno brtvljenje. Isto tako je jednostavna demontaža, nadogradnja i dodavanje novih kablova. Upravo ta činjenica da kod nadogradnje kupac nema dodatnih građevinskih radova, u znatnoj meri pojednostavljuje postupak i smanjuje troškove korisniku.


Prednosti:

 • uračunata budućnost (fleksibilnost, nadogradnja, održavanje)
 • vatrozaštita - do 2h
  plinonepropusnost - do 2,5 bara
  vodonepropusnost - do 4 bara
  IP zastita
 • kvalitetniji finalni proizvod
 • sertifikovana zaštita

  Ostale Roxtec prednosti: tehnologija listića, EX program, kit rešenja, smanjenje buke, smanjenje vibracija…)
 
 
   
Početna stranica | O nama | Proizvodi | Novosti | Kontakt
Copyright © Piletić d.o.o.